zoeken
(Voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO)

De Piloot

‘Brengt je verder!’

 

De school

De Piloot is een cluster 4 school. Cluster 4 scholen plaatsen en begeleiden leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Naast inhoudelijke toelatingsargumenten is een Toelatingsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband van de huidige school van uw kind noodzakelijk.

 

Het onderwijs

Met betrekking tot de basisschoolvestigingen (S.O. afdelingen) van de Piloot kan gemeld worden dat de school in haar nu haast 50 jarige bestaan een uitgebreide expertise opgebouwd heeft in de opvang en begeleiding van kleuters en kinderen met:

  • Onderwijsbelemmeringen en leerproblemen.
  • Gedrags- en psychiatrische stoornissen, zoals kinderen met:
  • hyperactiviteit (ADHD)
  • kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS)
  • hechtingsstoornissen
  • oppositioneel opstandige gedragsstoornissen

Met betrekking tot de voortgezet onderwijsvestiging van Het Passer College (V.S.O. afdeling van De Piloot): de  school heeft inmiddels een jarenlange expertise opgebouwd met leerlingen die een veilige en vertrouwde schoolomgeving vragen als gevolg van autisme, teruggetrokken gedrag of bijv. angsten. Inhoudelijke toelatingsargumenten en een Toelatingsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, zijn noodzakelijk voor aanmelding en eventuele plaatsingsmogelijkheden.


Algemene contactgegevens
20VT De Piloot
Postbus 81135
3009 GC Rotterdam
Tel: 010-4205314
Fax: 010-2861414
https://www.depiloot.nl
info@depiloot.nl
Locaties
Het Passer College
praktijkonderwijs, vmbo (basis), vmbo (kader), mavo/ vmbo (theoretisch), havo, vwo (atheneum), vwo (gymnasium)
Waghemakerestraat 11
3067 HT Rotterdam
Tel: 010-2094100
www.hetpassercollege.nl
admin@hetpassercollege.nl
De Vlinder, SO De Vlinder
Van Heuven Goedhartsingel 10
2806 ZL Gouda
Tel: 0182-682350
Fax: 0182-682360
De Piloot, SO De Kleine Plantage
Kralingseweg 463
3065RG Rotterdam
Tel: 010-2023044
Fax: 010-2023415
De Piloot
Nieuwe Ommoordseweg 30
3068 BT Rotterdam
Deelgemeente Alexander
Tel: 010-4205314
www.depiloot.nl
info@depiloot.nl
Het Passer College
praktijkonderwijs
Hoornweg 45
3042 BC Rotterdam
Tel: 010-2094100 (keuze 2)
www.hetpassercollege.nl
admin@hetpassercollege.nl
Het Passer College
vmbo (lwoo), vmbo (basis), vmbo (kader), vmbo (gemengd)
Hillevliet 126a
3074 KD Rotterdam
Tel: 010-2094100 (keuze 3)
www.hetpassercollege.nl
admin@hetpassercollege.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Orselien Kammeron
Kenmerken
Cluster 4