zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Plataan


De Plataan is een openbare basisschool in het dorp Pernis. De school heeft binnen Pernis een duidelijke eigen plek. Door de centrale ligging is de school voor kinderen vanuit elke richting gemakkelijk en veilig te bereiken.

De school is er om, samen met de ouders, het kind kennis en vaardigheden bij te brengen, te begeleiden bij de omgang met leeftijdgenoten en te helpen bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid, zodat het zijn/haar eigen plaats in de samenleving kan vinden.

 

Door kinderen met verschillende levensovertuigingen, culturele en maatschappelijk achtergronden samen te brengen in een school, krijgt samen spelen, samen leren, samen werken en samen leven met respect voor anderen ook daadwerkelijk inhoud.

 

Wij besteden zowel aandacht aan de cognitieve ontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de brede en de fysieke ontwikkeling van al onze leerlingen en passen ons onderwijs indien nodig aan aan de mogelijkheden van het kind. Wij stimuleren onze leerlingen een open opstelling ten opzichte van anderen te ontwikkelen. We streven naar een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Op De Plataan zijn wij open over wat we doen en hoe we het gedaan hebben. Wij geven graag samen met ouders, leerlingen en leerkrachten vorm aan ons onderwijs.

Lekker fit!

Sinds augustus 2009 is de Plataan een Lekker fit! school.

Lekker Fit! maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De methode is gericht op de groepen 1 t/m 8 en behandelt de thema’s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken. Gedragsverandering vormt de educatieve draad door het gehele lesprogramma.

Plusklas

Op De Plataan besteden wij structureel extra aandacht aan Toptalent. Toptalenten zijn overal in het onderwijs te vinden en blinken uit op cognitief, praktisch, technisch, creatief of sociaal gebid. Hoogbegaafde leerlingen maken deel uit van deze groep. Wij proberen deze leerlingen uit te dagen, te motiveren en successen te laten ervaren in onze Plusklas. Wij willen daarmee voorkomen dat goede leerlingen zich gaan vervelen.
 


Algemene contactgegevens
19CF De Plataan
Postbus 692
3195ZH Pernis Rotterdam
https://www.obsdeplataan.com
plataan@stichtingboor.nl
Locatie
Polluxstraat 12
3195RH Pernis Rotterdam
Deelgemeente Pernis
Tel: 010-4161023
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Bredeschool
Download