zoeken
.
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Plevier

Een eerste kennismaking met De Plevier
De Plevier is een openbare basisschool, centraal gelegen in de kindvriendelijke wijk Boomgaardshoek. Onze school maakt deel uit van de stichting "De sportieve basisschool Rotterdam". Dit is een samenwerkingsverband tussen vier openbare basisscholen op het gebied van bewegen en sport. Het ontwikkelen van plezier in bewegen en sporten is een van de hoofddoelstellingen van de school.

De Plevier geeft kinderen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen.

De Plevier staat voor:
 • Integratie van sport in het onderwijsleerproces;
 • Kwaliteit in veiligheid;
 • leren omgaan met verschillen;
 • bevorrderen van sportief gedrag;
 • bevorderen van zelfstandigheid;
 • Een optimale en veelzijdige ontwikkeling
Prioriteiten:
 • Het onderwijs in lezen, taal en rekenen neemt de belangrijkste plaats in binnen het onderwijsaanbod.
 • We bevorderen de zelfstandigheid van kinderen door regelmatig zelfstandig werklessen in het lesaanbod op te nemen.
 • Daarnaast is er binnen het onderwijsaanbod op De Plevier veel aandacht voor het aanleren van de bewegingsvaardigheid, het leren samen te bewegen en dit ook fijn te vinden.

  De missie van de Plevier luidt dan ook:
 • Met plezier naar de Plevier
  Spelen, sporten, leren.
 


Algemene contactgegevens
20KW De Plevier
Postbus 43
3190 AA Hoogvliet
https://www.obsdeplevier.nl
Locatie
Aalreep 22-24 (tijdelijk adres)
3192 SE Hoogvliet Rotterdam
Deelgemeente Hoogvliet
Tel: 010-4160777
www.obsdeplevier.nl
directie@obsdeplevier.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download