zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Pluspunt

De school
Van harte welkom op de scholenpagina van openbare basisschool Pluspunt, een school van stichting BOOR. 
Pluspunt verzorgt onderwijs aan kinderen vanaf 4 jaar en is gelegen in de wijk 's-Gravenland (dicht tegen Prinsenland), in Rotterdam.
 
Pluspunt staat bekend om:
 
- Kwalitatief goed onderwijs met veel differentiatie
- Een sterk pedagogisch klimaat, waardoor kinderen zichzelf   kunnen zijn
- Een breed en uitdagend lesaanbod (onder meer Engels vanaf groep 1)
- Minerva onderwijs voor meerbegaafde leerlingen
- Aandacht voor Beeldende Vorming, bewegingsonderwijs en Wetenschap & Technologie.

Het onderwijs
Het onderwijs is erop gericht optimale ontwikkelingskansen te bieden en de kinderen voor te bereiden op hun toekomst in de snel veranderende maatschappij. We besteden daarom niet alleen aandacht aan de kernvakken taal/lezen, rekenen en wereld oriëntatie, maar ook aan de sociale en emotionele ontwikkeling en de brede talentontwikkeling.  Het onderwijs sluit indien nodig aan bij het niveau en tempo van de leerling.  Absolute voorwaarde hierbij is veiligheid en een goed pedagogisch klimaat: een vertrouwde sfeer en duidelijke structuur in de groepen.

Waarden
Als openbare school onderschrijven wij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij op Pluspunt met de Kanjertraining. Deze methode gaat uit van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Het leert ons op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, maar ook de grenzen aan te geven. De uitgangspunten van de Kanjertraining zijn verweven in ons dagelijks handelen.

Doelstellingen
Pluspunt streeft ernaar de kinderen en hun ouders zich thuis te laten voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste. We zorgen op Pluspunt voor een ongedwongen sfeer. Pluspunt is een school waar kinderen in een veilige, warme en open omgeving leren elkaar en zichzelf te accepteren en te respecteren. Pluspunt is een school waar leerlingen zich in een uitdagende leeromgeving met elkaar optimaal kunnen ontwikkelen, door samen te spelen en te werken. We hebben aandacht voor de individuele mogelijkheden en talenten van iedere leerling.

 


Algemene contactgegevens
24NY Pluspunt
Dirkje Goedhartstraat 131
3065GJ Rotterdam
Tel: 0102020534
https://www.obs-pluspunt.nl
info@obs-pluspunt.nl
Locatie
Maria Wesselingstraat 14
3065GA Rotterdam
Gebied Alexander
Tel: 010-2020534
Kenmerken
Cluster 3
Earlybird
Minerva