Home
BOOR i-Magazine
Scholen
Intranet
zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Pluspunt


De school
Pluspunt is een openbare, geïntegreerde basisschool. Dat wil zeggen dat op Pluspunt in principe alle kinderen uit de wijk Prinsenland en omgeving welkom zijn. Ook leerlingen met een lichamelijke beperking (op dit moment ca. 20 van de 300 leerlingen). Wij werken samen met kinderrevalidatiecentrum “Rijndam”. Het gebouw is aangepast en wij beschikken over extra faciliteiten.

Het onderwijs
Er is een grote verscheidenheid op Pluspunt en dat vergt onderwijs op maat. Door gebruik te maken van digitale middelen en moderne methodes kunnen wij differentiëren in aanbod en aanpak. Extra instructie of aangepaste leermiddelen voor kinderen die dat nodig hebben, maar ook uitdagende lessen voor de kinderen die meer aankunnen, b.v. in onze Minervaklassen. Belangrijk daarbij is dat kinderen weten naar welke doelen zij werken en op welke manier zij die doelen kunnen halen. Op die manier zijn kinderen mede eigenaar van het leerproces.

Waarden
Als openbare school onderschrijven wij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken wij op Pluspunt met de Kanjertraining. Deze methode gaat uit van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Het leert ons op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, maar ook de grenzen aan te geven. De uitgangspunten van de Kanjertraining zijn verweven in ons dagelijks handelen.

Doelstellingen
Pluspunt werkt met 10 sterke punten.
Deze zijn overal in de school te herkennen.
In kindertaal:
  • 1. Fijn dat je er bent!
  • 2. Pluspunt biedt kansen.
  • 3. Wij leren van elkaar.
  • 4. Het onderwijs past bij mij.
  • 5. Iedereen hoort erbij.
  • 6. Ik ben een kanjer.
  • 7. Ouders kennen de school.
  • 8. Hier voel ik me thuis.
  • 9. Samen komen we verder.
  • 10. De toekomst is aan ons.
Ons leukste project
Twee keer per jaar hebben wij een projectweek. In oktober is dat vaak de kinderboekenweek en in het voorjaar een project naar keuze.


Meer informatie
Bent u nieuwsgiering geworden naar onze school? In de schoolgids en op onze website kunt u nog veel meer informatie vinden. Vanzelfsprekend mag u ook een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding in onze school!
 


Algemene contactgegevens
24NY Pluspunt
Dirkje Goedhartstraat 131
3065GJ Rotterdam
Tel: 0102020534
www.obs-pluspunt.nl
info@obs-pluspunt.nl
Locatie
Maria Wesselingstraat 14
3065GA Rotterdam
Deelgemeente Alexander
Tel: 010-2020534
Fax: 010-2020515
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Door Faber (a.i.)
Directie:
Edith Matser
Directeur

Dik Verboom
Adjunct-directeur

Kenmerken
Cluster 3
Earlybird
Minerva