zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

't Prisma

  De School
Obs 't Prisma heeft 3 vestigingen met in totaal ca. 550 leerlingen. De vestigingen bevinden zich in de wijken Digna Johanna en Tussenwater in Hoogvliet. In de wijk Tussenwater is de school verdeeld over 2 gebouwen. De groepen 1 t/m 5 zijn gehuisvest aan de Nieuwe Wetering. De groepen 6 t/m 8 zijn gehuisvest in het gebouw aan de Heersdijk. Binnen de peuterspeelzaalgroepen Aja Kabaja (locatie: Sara Burgerhartweg) en Ukkepuk (locatie: Nieuwe Wetering) bieden we Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. De school is een ontmoetingsplek voor jong en oud en beschikt over veel faciliteiten. Zo heeft de locatie Sara Burgerhartweg (Digna Johanna) een prachtige wijktuin en een restaurant met kinderopvang vanaf 7.30 uur.

Het onderwijs
Wij bieden eigentijds, uitdagend en toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit, dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van ieders talenten en identiteit. Kunst- en Cultuureducatie heeft een vast plek gekregen binnen ons onderwijs. We bieden veel ruimte voor creativiteit en expressie (o.a. dans, drama, beeldende kunst) en stimuleren een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding.

Waarden
Respect, geborgenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn kenmerkend voor ons onderwijs. Wij streven ernaar dat leerlingen, ouders en teamleden: zich prettig en veilig voelen, plezier hebben in het leren, respectvol met elkaar omgaan, respect tonen en elkaar accepteren. We zetten ons in om, vanuit een positieve benadering en met vertrouwen in de ander, een prettige sfeer te creëren.

Doelstellingen
Ons streven is, dat de leerlingen:
- opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen met een positieve kijk op het leven.
- ontdekken wie ze zijn en leren omgaan met hun sterke en zwakke kanten.
- zich optimaal ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden en talenten.
- zich prettig voelen en uitgroeien tot personen die respectvol omgaan met hun medemens en zorg hebben voor de wereld om hen heen.

 


Algemene contactgegevens
19DN 't Prisma
Postbus 564 
3190AM Hoogvliet Rotterdam
Tel: 010-4163058
https://http://www.obsprisma.nl
henk.vandijk@obsprisma.nl
Locaties
't Prisma
Nieuwe Wetering 251
3194TB Hoogvliet Rotterdam
Deelgemeente Hoogvliet
Tel: 010-2957416
www.obsprisma.nl
't Prisma, dislocatie
Sara Burgerhartweg 60
3193TB Hoogvliet Rotterdam
Deelgemeente Hoogvliet
Tel: kantoor: 010-4380097 balie: 010-461526
www.obsprisma.nl
't Prisma, dislocatie
Heersdijk 15
3194KA Hoogvliet Rotterdam
Deelgemeente Hoogvliet
Tel: 010-4167656
Fax: 010-4167459
www.obsprisma.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download