zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Van Rijckevorsel


De school
OBS van Rijckevorsel is de openbare basisschool in Hoek van Holland. De school heeft een ruim opgezet gebouw met twee verdiepingen, waarin ook een kinderdagverblijf en een BSO zijn gevestigd. Aan de voorkant van de school liggen twee schoolpleinen, waarvan er één bestemd is voor de jongste kinderen. Groep 1 t/m 5 bevindt zich op de benedenverdieping. Groep 6 t/m 8 bevinden zich op de eerste verdieping. 

Het onderwijs
Op openbare basisschool “Van Rijckevorsel” staat de ontwikkeling van kinderen op het sociaal-emotionele vlak en hun kennisontwikkeling hoog in het vaandel. Net als hun creatieve en culturele kanten en ook het stimuleren van een goede lichamelijke motoriek is van groot belang. We stimuleren het zelfvertrouwen en laten kinderen ervaren wat ze kunnen bereiken, met daarbij ruimte voor de talenten van ieder kind.

Waarden
Wij zorgen op de “Van Rijckevorsel” voor een veilige leeromgeving, zodat de kinderen graag naar school gaan om te leren. Op onze school wordt aandacht besteed aan het aanleren van sociale vaardigheden. Dat betekent zoveel als het uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, het respectvol luisteren naar elkaar en verantwoordelijk omgaan met elkaar. Zorg en waardering voor de leefomgeving spelen hierbij een grote rol. 

Doelstellingen
We streven er op school naar dat de kinderen: 
- zich op school op hun gemak voelen, zichzelf kunnen zijn en respect en waardering hebben voor hun klasgenoten en hun omgeving.
- zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat deze ontwikkeling aansluit bij hun mogelijkheden en ruimte biedt voor hun talenten.
- zich ontwikkeld hebben met extra aandacht voor Engels, kunstzinnige vorming en Cultuureducatie.

Ons leukste project
Als Early Bird school krijgen kinderen vanaf groep 1 Engels aangeboden. Gedurende 8 jaar krijgen ze de mogelijkheid om zich op het gebied van Engels dusdanig te ontwikkelen dat niets ze in de weg staat om bijvoorbeeld tweetalig voortgezet onderwijs te gaan volgen of op andere wijze met een internationale orientatie hun ontwikkeling voort te kunnen zetten. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze school? Download de schoolgids, bezoek onze website of maak een afspraak voor een rondleiding of een gesprek. U kunt contact opnemen met Dennis de Kruif. 


Algemene contactgegevens
00DO Van Rijckevorsel
Postbus 135
3150 AC Hoek van Holland
Tel: 0174-382346
https://www.rijckevorselschool.nl
directie@rijckevorselschool.nl
Locatie
Mercatorweg 155
3151CJ Hoek van Holland
Deelgemeente Hoek van Holland
Tel: 0174382346
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Earlybird
Bredeschool
Download