zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

Toermalijn

‘Hand in hand werken aan ieder talent!’

 

De school

De Toermalijn heeft twee vestigingen in Rotterdam-Zuidwijk:
een vestiging aan het Hijkerveld en een vestiging aan de Schere. Op beide locaties wordt onderwijs gegeven aan de groepen 1 t/m 8. Daarnaast herbergen beide vestigingen een peuterspeelzaal waarmee de Toermalijn nauw samenwerkt en waardoor kinderen al vanaf hun tweede jaar op onze school welkom zijn. 


Het onderwijs

Om kwaliteitsonderwijs te bieden werkt Obs de Toermalijn vanuit een professionele cultuur waarbij een heldere communicatie, een goede samenwerking en een continue ontwikkeling van alle betrokkenen, zowel de leerlingen, de ouders als de leerkrachten, van groot belang is.

In een veilige, geordende en leerstofrijke omgeving, gericht op een brede ontwikkeling met het accent op sport, dans en beweging, worden de kinderen zich bewust van hun eigen kunnen.
 

De kinderen leren zichzelf en anderen kennen door samenwerking, het herhaald oefenen en bespreken van leeractiviteiten. Hiermee behaalt Obs de Toermalijn maximale resultaten op de basisvaardigheden. Uiteindelijk maken de kinderen als zelfbewuste tieners met zelfvertrouwen en zelfrespect de overstap naar het voortgezet onderwijs dat het beste bij hun ontwikkeling past.

Dit bereikt de school door middel van opbrengstgericht werken, zelfstandig- en samenwerkend leren, waarbij de kinderen door de jaren heen geleerd wordt om eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

 

Het kind staat voorop, de leerkracht is de spil in het dagelijks onderwijs.
De leerkracht leidt, begeleidt en leert het kind zelfstandig te werken. De leerkracht geeft het kind inzicht in het eigen denken en handelen door met het kind in gesprek te gaan, zorgt voor verbinding en betrokkenheid van de leerlingen.

 

Waarden

Vanuit een veilig en positief pedagogisch klimaat biedt Obs de Toermalijn kwaliteitsonderwijs aan de hand van structuur, orde en regelmaat.
 

Doelstellingen

Het doel van de Toermalijn is om door middel van goed onderwijs voor elk kind een gedegen basis te leggen voor het voortgezet onderwijs dat bij het kind past. Het dagelijks onderwijs is er op gericht om de kinderen op een zo hoog mogelijk niveau te laten komen. Kinderen zijn prestatie gericht; door hoge verwachtingen te stellen en de lat telkens iets hoger te leggen, worden de kinderen gestimuleerd steeds betere prestaties te leveren.


Algemene contactgegevens
18LX Toermalijn
https://www.obs-detoermalijn.nl
Locaties
Toermalijn
Hijkerveld 5
3085PA Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4803603
www.obs-detoermalijn.nl
info@obs-detoermalijn.nl
Toermalijn, locatie De Wereld op Zuid
Schere 39
3085DT Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4809291
www.obs-detoermalijn.nl
info@obs-detoermalijn.nl
Contactpersonen
Bovenschools manager:
Hans Lesterhuis
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool
Download