zoeken
Regulier basisonderwijs (BAO)

De Triangel

‘Wat we doen, moet goed zijn!’

 

De school

De openbare basisschool De Triangel biedt een veilige sfeer, waarin kinderen zich prettig voelen. Wij stellen duidelijke regels, zodat kinderen weten waar zij aan toe zijn. De nadruk ligt op een respectvolle omgang met elkaar. De kleuters zitten in gemengde groepen (d.w.z. 4- en 5-jarigen door elkaar) en zijn gehuisvest in een apart staande originele kleuterschool. De ruime, zonnige speelplaats, veilig afgeschermd, is een prachtige speelplek. De Triangel heeft gekozen voor kleine groepen in de onderbouw.

 

Het onderwijs

Wij schenken in ruime mate aandacht aan basisvaardigheden zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie, maar er is ook ruimte voor de creatieve vakken. In alle groepen wordt gewerkt met computers in het eigen lokaal. De lessen handvaardigheid en gymnastiek worden voor een groot deel door vakleerkrachten gegeven. De gymzaal is direct naast de school gelegen. Uw kind krijgt, indien u dit wenst, humanistisch vormings- of godsdienst- onderwijs. Wij beschikken over een eigen bibliotheek.

 

Waarden

Vertrouwen is voor ons de basis. Een kind moet zich prettig voelen op school, dat kan als er vertrouwen is in zichzelf en in de ander. We kunnen alleen een positief leer- en werkklimaat realiseren als we erop vertrouwen dat de ander het ook goed bedoelt. Bij ons is het uitgangspunt dat we het beste met elkaar voor hebben.


Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel: wat we doen, moet goed zijn. Het gaat hier immers om de ontwikkeling van kinderen! Natuurlijk is de praktijk weerbarstig, maar we maken altijd zorgvuldige afwegingen om de kinderen een zo goed mogelijk onderwijsaanbod te kunnen bieden.


De Triangel is een basisschool waarin diversiteit niet alleen gezien wordt, maar gekoesterd. Kinderen zijn allemaal verschillend en brengen iets unieks mee naar onze school. Op school leren we verschillen en overeenkomsten zien, ermee omgaan en juist ook ons onderscheidend vermogen uitbouwen.

 

Doelstellingen

Een kind heeft aan het eind van de basisschoolloopbaan bij ons een duidelijke rugzak:

  • Een goede basis in taal en rekenen
  • Kennis van de wereld om zich heen
  • Toegerust op de maatschappij: Vol zelfvertrouwen zijn wie je bent, rekening houden met anderen en je talenten inzetten voor het maatschappelijke belang is de grondhouding.
  • Zicht op eigen talenten, ambities en ontwikkelmogelijkheden en de vaardigheden om deze ambities na te streven.

 


Algemene contactgegevens
18PX De Triangel
https://www.triangelrotterdam.nl
info@triangelrotterdam.nl
Locaties
Triangel
De Quackstraat 76
3082VW Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4290987
www.triangelrotterdam.nl
info@triangelrotterdam.nl
Triangel, dislocatie
Landmanstraat 2
3082WL Rotterdam
Deelgemeente Charlois
Tel: 010-4295159
www.triangelrotterdam.nl
info@triangelrotterdam.nl
Kenmerken
Bredeschool
Voorschool