zoeken

Speciaal basisonderwijs

Leerlingen die onvoldoende baat hebben bij extra zorg op de reguliere basisschool en een intensievere vorm van zorg nodig hebben, kunnen naar een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). Denk hierbij aan moeilijk lerende kinderen, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Speciale basisscholen hebben dezelfde kerndoelen als de reguliere basisscholen en de leerlingen behalen dan ook dezelfde basiskennis.


Filters:
   
Onderwijsprogramma’s:
EarlyBird Leonardo-onderwijs Brede school
Voorschool Schakelklassen


Scholen:
1. SBO Hoogvliet - Speciaal basisonderwijs (SBO)
2. SBO Kindcentrum IJsselmonde - Speciaal basisonderwijs (SBO)
3. De Kring - Speciaal basisonderwijs (SBO)
4. Sonnevanck - Speciaal basisonderwijs (SBO)